VZW WAT DOEN WE ?

Een nieuw lokaal zetten is iets zeer ingrijpend en tijdrovend, daarom dat de "bouw" is weggetrokken uit de gewone scoutswerking en werd overgedragen naar de VZW (est 2019)

De VZW houd zich kort samengevat bezig met het onderhoud van de gebouwen. Het realiseren van de nieuwbouw te Bukenstraat 45. En het inzamelen van middelen om deze projecten te ondersteunen.


LEDEN VZW 

De leden van de vzw zijn allemaal jongvolwassen die nog een nauwe band hebben met Scouts & Gidsen Buken-Delle, ze zijn allemaal ettelijke jaren lid, leiding & (assistent-)groepsleiding geweest of zijn dit nog steeds. Maar door deze mensen in te schakelen voor dit project blijft de gewone leiding tijd hebben om zich volledig te focussen op de echte doel taak van de scouts namelijk vergaderingen voorbereiden en geven! 

 Kobe Claessens 

Voorzitter 

Menno Persoons 

Onder Voorzitter 

Gert Vangilbergen

 Penningmeester 

Cato Mestdagh 

Secretaris

Ilan Lens 

Matthijs Caluwaerts  

Groepsleiding Scouts Buken-Delle 

Ian Busseniers 

Bestuurslid 

Trui Verheylewegen 

Bestuurslid 

Wim Vanhaverbeke 

Bestuurslid