Update's 

Bedankt aan het Brussel Airport Fund en de Koning Boudewijnstichting!

Wij zijn ontzettend blij en dankbaar te kunnen melden dat wij een genereuze schenking van 10.000 euro hebben ontvangen van het Brussel Airport Fund, beheerd door de Koning Boudewijnstichting. Deze aanzienlijke bijdrage zal een grote impact hebben op ons nieuwbouwproject.

Dankzij deze steun kunnen wij onze plannen verder realiseren en een veilige, moderne omgeving creëren voor onze gemeenschap. De betrokkenheid en steun van het Brussel Airport Fund en de Koning Boudewijnstichting zijn van onschatbare waarde voor ons.

Wij willen hen hartelijk bedanken voor hun vertrouwen in ons project en voor hun bijdrage aan de verwezenlijking van onze visie. Uw steun geeft ons de nodige middelen en inspiratie om verder te bouwen aan een betere toekomst.

Bedankt Cera, voor het omarmen van onze missie!

Wij van Scouts Buken Delle zijn verheugd en dankbaar voor de steun die we hebben ontvangen van Cera voor ons nieuwste project - de aanleg van een regenwaterput. Deze gulle sponsoring heeft niet alleen ons enthousiasme vergroot, maar zal ook een blijvende impact hebben op onze gemeenschap en het milieu.

Dankzij de genereuze bijdrage van Cera kunnen we niet alleen de ecologische voetafdruk van onze nieuw gebouw verminderen, maar ook een belangrijke bijdrage leveren aan het behoud van kostbaar water. Als Scouts zijn we er trots op dat we onze jeugd de waarden van duurzaamheid en verantwoordelijkheid kunnen bijbrengen, en Cera's steun maakt dit alles mogelijk.

Met zo'n 400.000 vennoten is Cera een machtige kracht die mensen, middelen en organisaties samenbrengt, krachten bundelt, initiatieven neemt en waardevolle projecten realiseert met een duidelijk doel: samen investeren in welvaart en welzijn. 

Ook jij kunt deel uitmaken van Cera! Surf naar  www.cera.coop/nl/particulieren