NIEUWBOUW

SCOUTS 

BUKEN-DELLE 

Scouts Buken-Delle since 1943 


Scouts Buken-Delle heeft gebouwen langs de 2 kanten van de Bukenstraat. Achter de kerk ligt ons belangrijkste gebouw waar zowel de kapoenen, welpen als jonggivers hun taklokaal hebben  Aan de andere kant van de Bukenstraat op nummer 45 hebben we ook een lokaal. De toestand van dit lokaal is echter erbarmelijk! Het gebouw is kortweg OP! Dit zijn geen lokalen meer waar we wekelijks activiteiten willen laten doorgaan. Tijd om daar verandering in te brengen! En dus;

 Scouts Buken-Delle gaat bouwen ! 

Een nieuw lokaal zetten is echter iets zeer ingrijpend en tijdrovend. Het is daarom dat deze bouw werd weggetrokken uit de gewone scoutswerking en overgedragen naar de VZW (est. 2019).

Via de VPW Dekenaat Herent kon de scouts een erfpacht krijgen waardoor we de grond 50 jaar gratis kunnen gebruiken. Na de grond werd het tijd voor de plannen.

De plannen voor het nieuwe gebouw werden reeds getekend door de architect. Momenteel zijn we in overleg met de buurt en de gemeente. Samen zijn/gaan we op zoek naar de beste inplanting van de nieuwe lokalen. Nadien kunnen de nodige vergunningen aangevraagd worden en kan de bouw echt beginnen. Wij kijken er alvast naar uit! Hopelijk jullie ook!