UPDATE

Schijt je rijk gaat dit scoutsjaar door op      Zondag 28 april 2024 

EVENEMENTEN 

Organiseren van activiteiten is eigen aan het spel van scouting en dat bouwen geld kost, ook dat is een feit waar we niet omheen kunnen. Daarom organiseert de VZW ook evenementen om de bouw te ondersteunen.

Een voorbeeld hiervan is de “Schijt je rijk”. Dit evenement is op poten gezet door de vzw en is louter ondersteund door de leidingsploeg.


De opbrengsten van deze activiteiten gaan volledig naar de werking van de vzw, en dus de nieuwbouw.

De vzw leden (& bestuursleden) doen hun taak onbezoldigd (ze doen dit dus gratis :-)).  De kosten van de vzw zijn dus allemaal kosten gerelateerd aan het ontwikkelen/bouwen/... van nieuwe lokalen.